Praktilised teadmised2023-03-16T09:35:33+02:00

PRAKTILISED TEADMISED
Kõik juhilubade ja teooria kohta, kuidas saada sõiduõpetajaks

PRAKTILISED TEADMISED
Kõik juhilubade ja teooria kohta, kuidas saada sõiduõpetajaks

Kasulikud lingid

Praktisk viden

Drive4you teooria: turvalised teooria tunnid koostöös Taani Sõiduõpetajate Liiduga

Auto või traktori juhtimise õppimisel on oluline, et teoorias oleks kindel alus. Seepärast on hea mõte investeerida heasse ja põhjalikult testitud materjali, ja Drive4you abil saad seda kindlasti. Drive4you teeb koostööd Taani Sõiduõpetajate Liitnii et võite olla kindel, et kasutate kvaliteetset materjali.

Praktilised teadmised

Alates 1. jaanuarist 2017 peab kursus algama 3 kuud enne 17. sünnipäeva.

Kui kaua võtab juhiloa saamine aega?
See on individuaalne, kuid enamiku 17-19-aastaste puhul võtab see aega umbes 2-4 kuud.

Millise autokooli peaksin valima?
Te peaksite valima sõiduõpetaja/kool, kes on kohaliku ühingu liige, mis on seotud järgmiste organisatsioonidega Taani Sõiduõpetajate Liit.
Autokool, mis järgib antud kategooria õpetamissuuniseid. Lisateavet leiate siit:

Kuidas toimib teooriaeksam?
Tänapäeval on teooriaeksam kirjalik test, kus teile ja veel 10-14 õpilasele näidatakse suurel ekraanil või arvutis 25 erinevat pilti. Iga pildi juurde on lisatud mingi teave pildi olukorra kohta ja 2-4 võimalikku vastust, mille puhul õpilane peab märgistama jah-kasti, kui vastus vastab sellele, mida ta ise teeks, vastasel juhul peab ta märgistama ei-kasti.

Mitu viga on teooriaeksamil lubatud?
Üldise mootorsõiduki teooriaeksami sooritamiseks võib teil olla maksimaalselt 5 viga 5 pildil. Põhimõtteliselt peaks test muidugi olema vigadeta, kuid viie veaga on võimalik ka läbida, sest te võite mõnest küsimusest valesti aru saada või teid võib testi ajal miski muu häirida, sest te ei ole ruumis üksi.

Kas teooriaeksamile on ooteaeg?
Teooriaeksami sooritamiseks võib olla ooteaeg, kuid see ei tohiks ületada 14 päeva.

Millal ma saan teooriaeksamit teha?
Teooriaeksamit saab sooritada kõige varem 1 kuu enne 17. sünnipäeva.

Kui palju maksab teooriaeksam?
Praegu on politsei testitasu 600,00 Taani krooni tavalise auto eest ja 890,00 Taani krooni kontrolltestide eest.
Tasu katab nii teoreetilise kui ka praktilise sõidueksami.
A2 ja A kategooria ning B/E kategooria laiendamise praktilise eksami tasu on 280,- Taani krooni.
Kui te ei soorita teoreetilist või praktilist eksamit, peate maksma uue lõivu.

Kas mul on vaja minimaalset sõidutundide arvu?
Õppekava näeb ette üksikasjaliku õppeprogrammi, mis on jaotatud min. tundideks. 45 min.

Kat. A (mootorratas):
A-kategooria (MC) koolitus hõlmab kokku vähemalt 29 tundi teooriaõpet (teoreetilised ained) ja vähemalt 22 tundi praktilist sõiduõpet (praktiline sõiduõpe), mis jaguneb 4 tunniks kinnisel harjutusväljakul, 13 tunniks maanteel toimuvate manöövrite ja 5 tunniks tehnilisel sõidurajal toimuvate manöövrite õpetamiseks.

Kat. B (tavaline auto):
B-kategooria (üldauto) koolitus hõlmab kokku vähemalt 29 õppetundi teooriaklassis (teoreetilised ained) ja vähemalt 4 õppetundi kinnisel harjutusväljakul (manöövritunnid), 16 õppetundi maanteel toimuvatel manöövritel ja 4 õppetundi autokoolis toimuvatel manöövritel. Kokku vähemalt 53 õppetundi.

Kat. C või D:
C- või D-kategooria koolitus hõlmab kokku vähemalt 16 tundi teooriaõpet (teoreetilised teemad) ja vähemalt 18 tundi praktilist sõiduõpet (praktiline sõiduõpe), mis jaguneb kaheks tunniks, mis hõlmavad esialgseid maanteeharjutusi, 12 tunniks, mis hõlmavad laiendatud maanteeharjutusi, ja neljaks tunniks, mis hõlmavad manöövreid sõidueksami sooritamist.

Kat. C/E:
C/E-kategooria koolitus hõlmab kokku vähemalt 13 tundi teooriaõpet (teoreetilised teemad) ja vähemalt 18 tundi praktilist sõiduõpet (praktiline sõiduõpe), mis jaguneb 2 tunniks esialgsete maanteeharjutuste, 12 tunniks laiendatud maanteeharjutuste ja 4 tunniks sõidusimulaatoril tehtavate manöövrite kohta.

Kat. D/E:
D/E kategooria koolitus hõlmab kokku vähemalt 10 tundi teooriaõpet (teoreetilised teemad) ja vähemalt 6 tundi praktilist sõiduõpet (praktiline sõiduõpe), mis jaguneb 1 tunniks esialgsete maanteeharjutuste ja 5 tunniks laiendatud maanteeharjutuste jaoks.

Juhikoolituse õppekursus peab kestma A, B kategooria puhul vähemalt 14 õppepäeva, C, D kategooria puhul vähemalt 12 päeva, C/E kategooria puhul vähemalt 10 päeva, kat. D/E vähemalt 7 päeva ja B/E vähemalt 3 päeva.

Millise autoga peaksin sõidueksamiks sõitma?
Praktiline sõidueksam sooritatakse tavaliselt kooliautoga, st autoga, millega olete harjutanud ja mida tunnete.

Kus toimub praktiline sõidueksam?
Praktiline sõidueksam toimub tavaliselt selles linnas või piirkonnas, kus te olete võtnud sõiduõpet. Täpne marsruut ei ole eelnevalt teada.

Kuidas toimub praktiline sõidueksam?
Praktiline sõidueksam kestab tavaliselt 30-45 minutit, mille jooksul sõidueksami läbiviija (politseiametnik või tsiviileksami läbiviija) võtab õpetaja koha sisse ja jälgib, kas õpilane suudab autot ohutult liikluses juhtida.
Sõidueksami eesmärk on, et eksamineerija hindaks, kas praktikant on omandanud teadmised, oskused ja käitumise, mis on seatud sõiduõppe eesmärkideks ja mis on juhiloa väljaandmise tingimuseks.
Katse algab kandidaadi isikusamasuse kontrollimisega (mäletage passi või ristimistunnistust) ja tavaliselt sõiduki varustuse kontrollimisega.

Millal ma saan sooritada praktilise sõidueksami?
Praktilise sõidueksami võib sooritada kõige varem õpilase 17. sünnipäeval.

Mis on teekatse?
Sõidueksam on tavaline teoreetiline ja praktiline sõidueksam, mis sarnaneb nendega, mida teevad inimesed, kellel ei ole varem olnud juhiluba.
Juhiloa kategooriad

A-kategooria.
- A1
- A2
- A

B-kategooria - tavaline auto
Kategooria Bep - Takso
C1-kategooria - väike veoauto
Kategooria C. - Veoauto
D1-kategooria - Väikebuss
D-kategooria - Buss, millel on lisaks juhiistmele rohkem kui 8 istekohta.
Kategooria Dep - Bussitransport/turismitransport
Kategooria E.

- B/E kategooria. B-kategooria koos suure haagisega
- C1/E kategooria C1 kategooria koos suure haagisega
- Kategooria C/E. C-kategooria koos suure haagisega
- D1/E kategooria D1 kategooria koos suure haagisega
- D/E kategooria. D-kategooria koos suure haagisega

Kas ma võin sõita haagisega?
B-kategooria üldauto juhiluba annab teile õiguse juhtida autot:
Sõiduauto, milles on lisaks juhiistmele kuni 8 istekohta ja mille suurim lubatud täismass ei ületa 3500 kg.
kaubik, mille suurim lubatud täismass ei ületa 3500 kg.
Kombineeritud vedu, mis koosneb sõiduautost või kaubikust ja haagisest, mille suurim lubatud täismass ei ületa 750 kg.
Sõidukite kombinatsioon, mis koosneb sõiduautost või kaubikust ja haagisest, mille lubatud kogukaal on üle 750 kg. Autorongi lubatud täismass ei tohi ületada 3500 kg.
Kolmerattaline mootorratas.
Traktorid/mootoriga seadmed.
Mopeed, mis peab olema registreeritud.
Registreerimata haagiste puhul põhineb haagise lubatud täismassi määramine vastavalt punktidele 3 ja 4 haagise tegelikul täismassil.

Kas ma pean oma litsentsi uuendama?
A-, B- ja B/E-kategooria ning traktorite/mootorsõidukite juhilubade kehtivusaeg on kuni 75-aastaseks saamiseni. Alates 19. jaanuarist 2013 kehtivad aga ainult 15 aastat.
C-, C/E-, D- ja D/E-kategooria juhilubade kehtivusaeg on 5 aastat.
Kaubandusliku reisijateveo juhilubade kehtivusaeg on viis aastat.

Kas ma võin sõita mopeediga 45?
Suure mopeedi (45 mopeedi) juhtimiseks on vaja A- või B-kategooria juhiluba.

Oma piirkonna autokooli või sõiduõpetaja leidmiseks kasutage Google.dk ja otsige "autokool + teie postiindeks" või selle linna postiindeks, kus soovite oma juhiluba omandada.

Kuidas taastada juhiluba?
Kui teie juhiluba on tingimisi või tingimisi peatatud, tuleb see enne uue juhiloa väljastamist taastada.
Te peate sooritama uue sõidueksami ja selle edukalt sooritama, st tegema ja sooritama nii teooria- kui ka praktilise eksami. Sama kehtib ka sõidukeelu puhul. Sõidukeelu korral on koolitus kohustuslik.

Enne uue sõidueksami sooritamist käite autokoolis ja saate tavaliselt nii teoreetilist kui ka praktilist koolitust. Sõiduõiguse tingimusteta äravõtmise korral võib sõiduõpet siiski alustada alles 3 kuud enne sõiduõiguse äravõtmise tähtaja lõppu. Seoses juhiloa taastamisega ei ole kohustust võtta õppetunde.

Kas ma peaksin läbima sõiduõppekursuse?
Jah, kui te omandate juhiloa esimest korda, on autokooli kursus kohustuslik.
Pärast esialgseid harjutusi kinnisel harjutusväljakul (mänguväljakul) jätkuvad praktilised harjutused tavalistel tänavatel ja teedel ning neid tuleb täiendada sõidutehnika kursusega tunnustatud autokeskuses. Ajakulu umbes 4 ½ tundi.

Kuidas saada visiitkaart (taksokaart)?
Kaubandusliku reisijateveo juhiloa võib anda isikule, kes on saanud 21-aastaseks.
Kaubandusliku reisijateveo juhiluba võib väljastada ainult juhtidele, kellel on B-kategooria juhiluba ja kes on sooritanud kaubandusliku reisijateveo sõidueksami. Kaubandusliku reisijateveo juhilube saab väljastada ainult selle kategooria jaoks, mille kohta on sooritatud sõidueksam.
Kaubandusliku reisijateveo juhiloa andmisest võib keelduda Taani kriminaalkoodeksi § 78 lõikes 2 nimetatud tingimustel.

Mis on kontrollproov?
Sõidueksam on tavaline teoreetiline ja praktiline sõidueksam, mis sarnaneb nendega, mida teevad inimesed, kellel ei ole varem olnud juhiluba.

Kas minu välismaist juhiluba saab Taanis ümber vahetada?
Välisriigi juhilube võib Taanis ümber vahetada, kui need on omandatud riigis, kus haridusnõuded on ligikaudu võrdsed Taani nõuetega. Kui selles osas on kahtlusi, võivad ametiasutused nõuda, et asjaomane isik peab esmalt sooritama kontrolltesti ja selle edukalt sooritama. Lisateavet leiate siit:

Kas mul on vaja manööverdusraja (mänguväljak)?
Esmakordsel juhiloa omandamisel peavad teoreetiline ja praktiline koolitus olema integreeritud, mis tähendab, et kohe pärast teooriatundi tuleb samu teemasid käsitleda ka praktilises sõidutunnis.
Praktiline koolitus peab algama heakskiidetud kinnises koolituskeskuses, kus õppija on üksi autos ja sooritab rea kindlaksmääratud harjutusi. Kinnises koolituskeskuses veedetud aeg on tavaliselt 3-5 tundi.

Taotlused juhiloa väljastamiseks tuleb esitada ühele omavalitsuse kodanikuteeninduskeskusele, mis vastutab asja praktilise menetlemise eest.
Tuleb kasutada spetsiaalset taotlusvormi.

Koos taotlusega peate esitama hea välimusega foto ja oma arsti poolt väljastatud arstitõendi ning esmaabitõendi. Kui teil ei ole krediitkaardi tüüpi juhiluba või kehtivat passi, peate selle asemel kaasa võtma tervisekaardi, oma ristimis-, nime- või sünnitunnistuse originaali ja isikut tõendava foto. Lisateabe saamiseks võite meiega ühendust võtta või lugeda juhiloa eeskirjadest.

Täiendavat teavet juhiloa taotlemise ja juhiloa eeskirjade kohta saab valla kodanikuteeninduskeskusest.

Enamasti teeb sõiduõpetaja väikese tasu eest juhiloa taotlemise praktilise töö.

Üldised juhiloa eeskirjad ja juhiloa saamise tingimused
Juhiloa väljaandmise eelduseks on juhiloa eeskirjade kohaselt, et teil on nn alaline elukoht Taanis (vähemalt 185 päeva). Harilik elukoht on määratletud kui koht, kus te viibite oma isiklike või tööalaste asjaolude tõttu.

Samuti on tingimuseks, et teil on selles riigis elamisluba (elamisluba), välja arvatud juhul, kui te saate Taanis viibida ilma loata.

Lõpetuseks, teie tervislik seisund peab olema rahuldav. Tervisenõuded hõlmavad nägemist, kuulmist, füüsilist ja vaimset puuet, südame- ja neeruhaigust, diabeeti ja epilepsiat. Politsei otsustab juhtumid muu hulgas seoses terviseküsimustega (v.a nägemisteravus) ja eriliste käitumisnõuetega.

Juhiloa kategooriaid käsitlevad juhiloa eeskirjad
Teil on lubatud juhtida ainult seda tüüpi sõidukit, mille jaoks teil on juhiluba. Mootorsõidukid on jagatud kategooriatesse ja sõidukitüüpidesse, millest igaühel on oma täht. See on täht, mis on teie juhiloale märgitud ja näitab, milliseid sõidukeid teil on lubatud juhtida. Te saate juhiloa järgmistele kategooriatele:

Mootorratas - A-kategooria
Mootorrattad on jagatud A1, A2 ja A kategooriatesse.

Kategooria A1
ei tohi ületada 125 cm3 ja mootori võimsus ei tohi olla üle 11 kW. Samas ei tohi mootorratta mootori võimsuse ja tühimassi jagamisel saadud arv ületada 0,10 (kW/kg).
Kui saite mootorratturi juhiloa 1. juulil 1996 või hiljem, annab see teile õiguse juhtida mootorratast nii külgkorviga kui ka ilma külgkorvita. Vanuse nõue on 18 aastat. Pärast kaheaastast kogemust ja praktilise eksami sooritamist võite saada A2-kategooria juhiloa.

Kategooria A2
mootori maksimaalne võimsus peab olema 35 kW ja mootori maksimaalne võimsuse ja tühimassi suhe 0,2 kW/kg. Vanusnõue on 20 aastat.

A-kategooria
kaherattaline mootorratas külgkorviga või ilma külgkorvita
Kolmerattaline mootorratas, mille mootori võimsus on üle 15 kW, või kolmerattaline auto, mille mootori võimsus on üle 15 kW.
Eespool nimetatud sõidukid, mis on ühendatud ühe haagisega või ühe poolhaagisega.

Tavaline auto - B-kategooria
Autojuhiloa saamiseks on vanusepiirang 17 aastat. Kuni 18-aastaseks saamiseni kehtivad siiski eritingimused. Lisateavet leiate siit: https://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/i-bil/koerekort-til-17-aarige
- Sõiduauto, milles on lisaks juhiistmele kuni 8 istekohta ja mille suurim lubatud täismass ei ületa 3500 kg.
- kaubik, mille suurim lubatud täismass ei ületa 3500 kg.
- Sõiduauto või kaubik koos haagisega, mille suurim lubatud täismass ei ületa 750 kg.
- Sõiduauto või kaubik koos haagisega, mille lubatud kogukaal on üle 750 kg, kui sõidukite kombinatsiooni lubatud kogukaal ei ületa 3500 kg.
- Kolmerattaline mootorratas (kabiinimootor).
- Traktorid/mootoriga seadmed.
- Kategooria AM(mopeed)
Veoautod - C-kategooria
Autod, mille täismass on üle 3500 kg. Veoauto juhiloa saamiseks peab teil kõigepealt olema tavaline autojuhiluba.
Veoautojuhiloa saamiseks on vanusepiirang 21 aastat või teatud tingimustel 18 aastat.

Buss - D-kategooria
Autod, milles on lisaks juhiistmele rohkem kui kaheksa istekohta. Bussiloa saamiseks on kõigepealt vaja tavalist autojuhiluba.
Vanuse nõue bussijuhiloa saamiseks on 24 aastat või teatud tingimustel 21 aastat.

Haagis - B/E, C/E ja D/E kategooria
Tavalise sõiduauto, veoauto või bussi haagis, mis kaalub rohkem kui 750 kg. Sa ei saa juhiluba haagisega autole, veoautole või bussile saada enne, kui sul on juhiluba haagiseta autole, veoautole või bussile. See tähendab, et kui soovite juhtida haagisega veoautot, peate kõigepealt omandama veoauto juhiloa.

Kaubandusliku reisijateveo (takso, buss jne) juhiluba.
Kaubandusliku reisijateveo juhiloa saamiseks peate olema 21-aastane, omama autojuhiluba ja sooritama spetsiaalse sõidueksami kaubandusliku reisijateveo jaoks.

Enne sõidueksamit ei ole sõidutunnid nõutavad. Kaubandusliku reisijateveo sõidueksamil ei saa kasutada tõlki.

Kaubandusliku reisijateveo juhilube võib väljastada sõiduautodele või bussidele ja ainult selle kategooria jaoks, mille kohta on sooritatud sõidueksam.

Juhilubade kehtivus
Mootorrataste ja autode juhilubade kehtivusaeg on 15 aastat.
Veoautode ja busside juhilubade kehtivusaeg on kuni 50. eluaastani. Pärast seda võib juhiluba uuendada 5 aastat korraga kuni 75. eluaastani.
Kehtivusaeg määratakse pärast 75. eluaastat teie vanuse alusel. Juhilube võib väljastada 4 aastaks, 3 aastaks, 2 aastaks või lõpuks 1 aastaks.
Erijuhtudel - eelkõige tervisliku seisundi tõttu - võib juhiluba väljastada eespool nimetatud tähtajast lühema kehtivusajaga.

Juhiloa uuendamise eeskirjad
Juhiloa uuendamiseks tuleb pöörduda ühe valla kodanikuteeninduskeskuse poole. Kaasa tuleb võtta sobiv foto ja oma arsti poolt väljastatud arstitõend. Kui teil ei ole krediitkaardi tüüpi juhiluba või kehtivat passi, peate selle asemel kaasa võtma oma ristimis-, nime- või sünnitunnistuse originaali ja isikut tõendava foto.

Rahvusvaheline juhiluba
Kui teil on vaja pikema välismaal viibimise ajal juhtida mootorsõidukit, võib teile väljastada rahvusvahelise juhiloa. Rahvusvaheline juhiluba ei asenda teie tavalist juhiluba, vaid on kinnitus, et teil on õigus juhtida sõidukit jne. Tegelikult on rahvusvaheline juhiluba lihtsalt Taani juhiloa tõlge.
Taotlusvormid on saadaval valla kodanike teeninduskeskustes. Taotlusele tuleb lisada foto ja isikut tõendav dokument, kuid arstitõendit ei nõuta. Rahvusvaheline juhiluba kehtib ühe aasta ja seda ei saa kasutada Taanis.

Juhiloa test
Uue juhiloa esimesed aastad on kõige ohtlikumad. Siis on liiklusõnnetusse sattumise oht kõige suurem. Seepärast on teie juhiluba esimesed kolm aastat "katseajal". Kui te sooritate esimese kolme aasta jooksul pärast juhiloa saamist tõsise liiklusrikkumise, siis keelatakse teil sõitmine.

Sõidukeelu tähendab, et te ei tohi uuesti autot juhtida enne, kui olete läbinud uue spetsiaalse sõidukijuhtimise kursuse (nii teooria- kui ka praktilise kursuse) või alkoholi- ja liikluskoolituse ning sooritanud uue sõidueksami.

Sõidukikoolituse lõpetab sõidueksam, mis tuleb sooritada, et saada soovitud kategooria juhiluba.

Sõidueksami eesmärk
Sõidueksami eesmärk on hinnata, kas olete omandanud juhikoolituse eesmärkideks seatud teadmised, oskused ja käitumisviisid. Erinevate eesmärkide täitmine on juhiloa väljaandmise tingimuseks.

Sõidueksami sisu/õppekava
Sõiduõpet ja sõidueksamit käsitlevad sätted on esitatud vastavalt A-kategooria (mootorratas), B-kategooria (tavaline sõiduauto), C-kategooria (veoauto), D-kategooria (suur sõiduauto) ja E-kategooria (suur haagis) sõiduõpet käsitlevates õppekavades.

Õppekavas kirjeldatakse üksikasjalikult sõidukijuhi koolitusprogrammi sisu ja ulatust, esitades selle eesmärgi, peamised eesmärgid ja üksikasjalikud alaeesmärgid. Alaeesmärgid on tegelikud suunised nii õpetamiseks kui ka hindamiseks sõidueksamil, sest neis selgitatakse üksikasjalikumalt, mida te peaksite programmi lõpuks teadma ja oskama teha.

Sõidueksam koosneb üldjuhul teooria- ja praktilisest eksamist.

Kes korraldab sõidueksameid?
Sõidueksameid korraldab tavaliselt politsei.

Sõjaväeteenistusse või päästeteenistusse kutsutud isikud võivad sõidueksami sooritada kas kaitseväe või riikliku päästeteenistuse sõidueksami eksamineerijate juures. See ei kehti siiski ärilise reisijateveo eksamite ja eksamineeritava sõidueksami puhul.

Millal saab sõidueksamit sooritada?
Teooriaeksami võib sooritada kõige varem 1 kuu enne vanuse nõude täitmist. Traktorite/mootoriga töövahendite teooriaeksami võib siiski sooritada 6 kuud enne vanuse nõude täitmist.
Praktilisele eksamile saate registreeruda alles siis, kui olete sooritanud teooriaeksami, ja eksamit saate sooritada kõige varem siis, kui te täidate vanusekriteeriumi.

Teooria test
Teooriaeksam koosneb pildiseeriast ja mõnest küsimusest. Seejärel tuleb märkida õiged vastused vormile või arvutisse.

Testile saabudes kontrollitakse teie isikut ja täidetakse teooriaeksami sooritamiseks vajalikud tingimused, sealhulgas taotlusele vajalikud allkirjad. Teooriaeksam märgitakse kohe pärast eksami lõpetamist ja te saate oma tulemuse kohe kätte.

Võõrkeelsete taotlejatega viiakse teooriaeksam läbi praeguse pildiseeria alusel, kusjuures küsimused tõlgib tõlk, kes viibib samuti katseruumis. Politsei valib tõlgi, kes ei tohi olla sõiduõpetaja. Tõlgi eest peate ise maksma.

Kui te ei saa erakorraliste asjaolude tõttu (mis tuleb dokumenteerida) sooritada tavalist kirjalikku teooriaeksamit, võite sooritada erikatse, mille puhul eksamineerija loeb näiteks küsimused ette või peatab magnetofoni iga küsimuse vahel. Erikatse ajal kasutatakse ka slaide ja märkimislehti.

Praktiline test
Sõiduõpetaja või tema esindaja võib osaleda praktilisel katsel, välja arvatud juhul, kui teil või eksamineerijal on selle vastu olulisi vastuväiteid. Kui te kasutasite teooriaeksamil tõlki, tuleb tõlki kasutada ka praktilisel eksamil.

Praktilise eksami kestus sõltub sellest, millises kategoorias eksam sooritatakse. A-kategooria, B-kategooria ja B/E-kategooria praktilise eksami puhul ei tohi teie käitumise hindamiseks liikluses kuluv sõiduaeg olla lühem kui 25 minutit. Muude kategooriate puhul ei tohi käitumise hindamiseks kuluv sõiduaeg olla lühem kui 45 minutit. Lisaks sõiduaegadele tuleb eraldada aega teie isiku kontrollimiseks, eksamit käsitleva teabe edastamiseks, sõiduki varustuse kontrollimiseks, eksami hindamiseks jne. Vajaduse korral võib eksamit pikendada ja selle võib tühistada, kui teie sõiduoskused on väga halvad.

Katse alguses kontrollitakse teie isikut ja kontrollitakse, kas te täidate praktilise katse sooritamise tingimusi, sealhulgas taotlustele vajalikke allkirju. Enne sõidu alustamist peate võimaluse korral näitama, et olete võimeline kontrollima sõiduki seadusega ettenähtud seadmete valitud osi (kontrolltest).

Sõidu ajal peab eksamineerija andma vajalikke juhiseid marsruudi, manöövrite jms kohta. Eksamineerija peab sõidu ajal sekkuma sõiduki juhtimisseadmete abil, kui see on ohutuse tagamiseks või kokkupõrke vältimiseks vajalik.

Manöövreid, mida on harjutatud kinnisel harjutusväljakul ja tehnilises sõidurajatises, ei pea eksami ajal eraldi sooritama, vaid need on hõlmatud sõiduki tavapärase juhtimisega sõidu ajal. Tagasipööramine, sealhulgas kurvides tagurdamine, peab siiski sisalduma juhuslikult, kuid selle sooritamist võib nõuda ainult teatava täpsusega.

Praktilisel eksamil peab eksamineerija eelkõige hindama, kas teie sooritust iseloomustab põhjalik õppimine vastavalt õppekavale.

Katse tulemus tuleb teatada kohe pärast katse lõpetamist.

Juhilubade praktiline väljastamine ja uuendamine toimub ühes omavalitsuse kodanikuteeninduskeskuses. Omavalitsused otsustavad, kas juhiloa väljastamise, uuendamise jne tingimused on täidetud. Samuti on omavalitsusüksus see, kes koostab ajakava sõidueksameid ja kogub juhilubade eest makseid. Politsei korraldab sõidueksameid ja otsustab selliste küsimuste üle nagu terviseküsimused (v.a nägemisteravus) ja käitumise erinõuded.

Sõiduõpetaja valimine on usalduse küsimus. Veenduge, et saate enne kaardiga alustamist hea ülevaate koolituse sisust, korraldusest ja hinnast, sest ka siin võib odav ostmine olla kallis. Küsige alati kirjalikku õpilase infot. Organiseeritud sõiduõpetajaid leiate siinmis kõik on ühendatud avaliku apellatsioonikomisjon ja tagatisfond.

Enne teooria- ja sõidueksamile minekut peate juhiõpilasena sooritama mõned juhendatud testid oma autokoolis. See tutvustab teile lõppkatsete menetlust.

Kaardi saamiseks peate olema läbinud 8-tunnise esmaabikursuse. See kehtib ainult esimesel korral, kui peate oma kaardi omandama.

Enne teooriaeksamit peate olema läbinud kogu koolitusprogrammi, välja arvatud teooriaõpe.

Taotlejad, kes soovivad saada juhiluba kategooria jaoks, mille jaoks ei ole varem juhiluba välja antud, peavad läbima kohustusliku juhikoolituse vastavalt kõnealuse kategooria juhikoolituse õppekavale.

Kes peab õpetama?
Juhiluba taotlevaid õppureid võivad õpetada ainult heakskiidetud sõiduõpetajad. Sõiduõpetaja luba kantakse juhiloale erimärkusena. Juhikoolituse võib läbida eraõiguslikes autokoolides. Lisaks sellele saab sõiduõpet anda AMU keskustes ning sõjaväelastele või päästeteenistuse töötajatele vastavalt Taani kaitseväes või riiklikus päästeteenistuses.

Koolituse eesmärk
Sõiduõpetaja peab oma sõiduõpetuses järgima valitud kategooria õppekava. Õppekavas on määratletud teadmised, oskused ja käitumine, mida taotleja peab omama juhiloa saamiseks.

Juhi koolitusprogrammi eesmärk on:

- anda teile ülevaade ja arusaam ohtudest ja raskustest, millega te sõidukijuhina maanteel kokku puutute, ning teadmised liiklusreeglitest ja muudest õigusaktidest,
mis on sellega seoses olulised.
- tutvuda sõiduki ja selle tööga nii põhjalikult, et suudate tuvastada kõik ohutuse seisukohalt olulised puudused.
- Anda teile arusaam põhilistest inimfaktoritest, mis mõjutavad sõidukijuhtimise käitumist, et te saaksite oma võimeid täielikult ära kasutada ja vajaduse korral
võidelda tavaliste inimlike piirangutega.
- anda teile oskused hinnata kriitiliselt liiklust ja juhtida sõidukit ennast ja teisi ohustamata.
- Et aidata teil saada hoolivaks ja vastutustundlikuks juhiks.
- anda teile teadmisi ja arusaamist haavatavate liiklejate olukorrast, eriti seoses mootorsõidukite liiklusega.

Seetõttu ei piisa koolitusel sellest, et te tutvute liiklusseaduse ideaalide ja nõuetega, kuidas te peaksite, peate ja võite sõita. Erilist tähelepanu tuleb pöörata ka ohtudele ja ohtudele, mida maanteel igapäevaselt esineb, vaatamata liiklusseaduse eeskirjadele.

Te peate õppima kiiresti tajuma ja hindama erinevaid ohumärke, mis tulenevad teiste liiklejate käitumisest, sõiduki manööverdamisvõimest, teest, ilmastikuoludest ja teekattest. See võimaldab teil ennetada ohtlikke olukordi ja reageerida neile õigeaegselt.

Koolitusprogramm
Juhikoolituse õppekava alaeesmärgid on koolituse tegelikud suunised ja selgitavad täpselt, mida te peate teadma ja oskama teha pärast juhikoolituse läbimist.

Teoreetiline ja praktiline koolitus peab olema integreeritud ja järgima õppekava jaotust. See tähendab, et teid juhitakse kergematest ülesannetest raskemate juurde ning et teoreetiline ja praktiline koolitus kooskõlastatakse nii, et teoreetiline koolitus ühes õppeaines toimub võimaluse korral vahetult enne sama õppeaine praktilist koolitust.

Auto või mootorratta juhtimine on praktiline tegevus. Seetõttu on ka sõidukijuhi koolitusprogrammi keskmes praktiliste oskuste harjutamine. Praktiline koolitus algab manöövritega kinnisel harjutusväljakul, jätkub harjutussõiduga tavalisel teel ja lõpeb manöövritega autokoolis.

Programmi sisu
Õppetunnid koosnevad paljudest erinevatest teemadest. Iga teema on lisatud selleks, et tugevdada teie oskusi konkreetses suunas. Siin on selgitus erinevate teemade tegelike eesmärkide kohta.

Auto sisustus, varustus ja dokumendid
Sõiduki ülesehituse ja varustuse tundmine ning selle funktsioonide mõistmine, et õppida sõidukit õigesti ja õrnalt käsitsema ning erinevaid manöövreid ohutult sooritama. Lisaks sellele peate oskama ära tunda sõiduki defekte või vigu, mis mõjutavad liiklusohutust. Lõpuks peate tutvuma sõiduki kasutamisega seotud kõige olulisemate dokumentidega.

Manöövrid kinnisel treeningualal
Oskus juhtida autot väikestel kiirustel tavalises liikluses toimuvate manöövrite sooritamisel, st käivitamine, peatumine, ette- ja tagasiliikumine, pööramine, tagurdamine, parkimine tee ääres ja parkimisväljakul.

Manöövreid tuleb sooritada heakskiidetud kinnisel harjutusväljakul.

Sõiduki manööverdamisvõime
Teadmised erinevate sõidukite manööverdamisomadustest ja juhtide erinevatest orienteerumistingimustest, et õppida ette nägema teatud olukordades tekkida võivaid raskusi ja seega hinnata riski, millele te end või teisi teisele sõidukile liiga lähedale sattudes ohtu seate.

Liikluskäitumine
Teadmised auto või mootorratta juhtimise mõningatest põhilistest psühholoogilistest aspektidest, et saavutada tuttavlikkus oma tajumise ja reaktsioonidega, arendades seeläbi liiklusohutu käitumise. Teiste liiklejate käitumise mõistmine, et see aitaks teil õppida ette aimama nende võimalikke vigu või mõtlematust teel ja reageerida neile õigeaegselt ja asjakohaselt.

Lõpuks peaksite tutvuma kehtivate õigusnormidega, mis käsitlevad sõidukijuhtide sõiduoskust ja tervist ning kohustust pöörata erilist tähelepanu teatavatele liiklejatele.

Teeolud
Teadmised liiklusohtude kohta, mis sõltuvad sellistest teguritest nagu ilmastiku- ja teeolud või teiste liiklejate käitumine, et õppida ennetama ohuolukordi, mis võivad sageli tekkida teatavates tee punktides või teatud teelõikudel, ja reageerida neile õigeaegselt.

Auto või mootorratta juhtimise põhireeglid
Tutvuge mõnede üldiste õigussätetega, mis käsitlevad autojuhtimist vahetult enne maanteel toimuvaid sõiduharjutusi. Samuti peate tutvuma mõnede terminitega maanteekoodeksis, mis täpsustavad teatud sõidunõudeid iga manöövri puhul.
Manöövrid teel
Oskus ohutult ja kaalutletult kohaneda sõiduga vastavalt muutuvatele liiklusoludele ja kehtivatele liikluseeskirjadele eri tüüpi teedel ja erinevatel aegadel (tipptunnil ja väljaspool seda, päevavalguses ja pimedas), sooritades kõiki tavapäraseid manöövreid.

Erilised riskitingimused liikluses
Teadmised mõnest konkreetsest juhtimisega seotud riskitegurist, mis aitavad teil tutvuda oma võimetega ning arendada liiklusohutut suhtumist ja käitumist.

Manöövrid sõidutehnoloogiarajatises
Teadmised mõningatest põhilistest sõidufüüsikalistest põhimõtetest, mis aitavad teil mõista, kui oluline on kohandada kiirus, roolimine ja pidurdamine vastavalt tingimustele. Lisaks mõningane oskus juhtida sõidukit mõõdukal kiirusel teatavates kriitilistes olukordades, sealhulgas pidurdamine võimalikult lühikesel teel, pidurdus- ja vältimismanöövrid suure ja väikese hõõrdumisega teekattel ning sõiduki taastamine pärast libisemist teekattel.
Manöövrid tuleb sooritada heakskiidetud sõidurajatises.

Õppetundide arv
Mootorrataste ja autode esmane sõiduõpe toimub suletud harjutusväljakul ning kõikide kategooriate (välja arvatud B/E, D/E kategooriad) lõpuõpe toimub autokooli juures.
Erilist tähelepanu pööratakse õpilase individuaalsetele vajadustele. Mõned manöövrid tuleb õppida väga ohutult ja täpselt, mõned manöövrid tuleb omandada ja teised manöövrid nõuavad teatavat oskust.
Seetõttu ei ole võimalik kehtestada õppetundide arvu, mille kõik juhiõpilased peavad läbima. Õigusaktidega on ette nähtud, et rahuldava koolituskursuse standardprogramm koosneb 53 õppetunnist, millest igaühe pikkus on 45 minutit tavaliste autode puhul. Enamik õppijaid vajab siiski rohkem õppetunde, et saavutada vajalikud sõiduoskused, seega on 53 õppetundi absoluutne miinimum.

Juhi koolitusprogrammi lõpp
Sõidueksamil hinnatakse, kas sõidukijuhi koolitusprogrammi eesmärk on saavutatud. Sõidueksami sisu on kirjeldatud sõidueksami sisu käsitlevas osas.

Kehtivusaeg
Vastavalt sõidukijuhi koolituse eeskirjadele peavad teooria- ja praktiline koolitus olema integreeritud ja järgima õppekava jaotust. Sõidu alg- ja lõpuõpe peavad toimuma vastavalt kinnisel harjutusväljakul ja autokeskuses.

Kui olete - näiteks pärast mitmeid praktilise eksami sooritamise katseid - täiendkoolitusprogrammis, jäävad varem sooritatud harjutused kinnisel harjutusväljal ja tehnilisel sõidurajal kehtima, isegi kui on möödunud mitu aastat.
Kui aga treeningprogramm on katkestatud ja katkestus on olnud pikemaajaline, tuleb harjutusi korrata kinnisel treeningualal ja tehnilisel sõidurajal. See on ainus viis, kuidas säilitada sidusa treeningprogrammi kavatsus.

Uue juhiloa esimesed aastad on kõige ohtlikumad. Siis on liiklusõnnetusse sattumise oht kõige suurem. Seepärast on teie juhiluba esimesed kolm aastat "katseajal". Kui te sooritate esimese kolme aasta jooksul pärast juhiloa saamist tõsise liiklusrikkumise, siis keelatakse teil sõitmine.

Sõidukeelu tähendab, et te ei tohi uuesti autot juhtida enne, kui olete läbinud uue spetsiaalse sõidukijuhtimise kursuse (nii teooria- kui ka praktilise kursuse) või alkoholi- ja liikluskoolituse ning sooritanud uue sõidueksami. Pärast seda on teie juhiluba taas katseajal.

Allpool leiate vastused rohkematele küsimustele eeskirjade kohta.

1.
Millal hakkasid eeskirjad kehtima?
V: Sõidukeeldu/proovijuhilube käsitlevad eeskirjad jõustusid 1. märtsil 2002. aastal.

2.
Kelle suhtes kohaldatakse eeskirju?
V: Eeskirjad kehtivad kõigile, sealhulgas neile, kes said oma juhiloa enne 1. märtsi 2002. Esimene juhiluba on kolm aastat "katseajal".
Näiteks kui teil on praegu olnud esimene juhiluba 1 aasta ja 7 kuud, kehtivad eeskirjad ka teie suhtes.

3.
Mida tähendab see, et teie juhiluba on katseajal?
Vastus: See tähendab, et esimese kolme aasta jooksul pärast esimese juhiloa saamist on raskete liiklusrikkumiste eest rangemad karistused.
Kui varem oli teie juhiluba peatatud, siis nüüd on teil juhtimisõigus keelatud.

4.
Mida tähendab sõidukeelu?
Vastus: Kui teil on juhtimisõigus keelatud, peate oma juhiloa politseile loovutama. Põhimõtteliselt olete siis samas olukorras, kui teil poleks juhiluba.

5.
Kas minu juhiluba võetakse kohapeal ära?
Vastus: Ei, tavaliselt mitte. Politsei saab juhiluba nõuda alles siis, kui otsus juhtimisõiguse kohta on lõplik. Aga kui tingimusteta juhtimisõiguse äravõtmise tingimused on täidetud,
politsei võib teie juhiloa kohapeal ära võtta.

6.
Milliste õigusrikkumiste eest võib saada sõidukeelu?
Vastus: Teid keelatakse sõidukijuhtimine, kui näiteks kolme aasta jooksul pärast esimese juhiloa saamist:
- ületab kiirusepiirangut rohkem kui 70% sõiduautoga, kaubikuga jne.
- ületab kiiruspiirangut rohkem kui 40% veoautoga, bussiga, haagisega autoga jne.
- joobes juhtimine üle 0,8 promilliga
- hoolimatu või hoolimatu sõitmine, nt möödasõit suurel kiirusel, tingimusteta eesõiguse "eiramine" või teiste liiklejate ahistamine.

Varem, nagu mainitud, "leppisite" nende rikkumiste eest juhiloa peatamisega.

Kui te panete toime veelgi raskemaid õigusrikkumisi või kui teie süüteoga on seotud raskendavad asjaolud, võib teile määrata rangema karistuse. Aga nii on see alati olnud.

7.
Kui mul on mitme kategooria litsentsid, kas need on kõik kolme aasta jooksul "katseajal"?
Vastus: Ei, kolmeaastast katseaega arvestatakse alates esimesest kategooriast, mille jaoks olete juhiloa saanud. Katseaeg ei alga uuesti, kui te võtate/on võtnud juhiloa rohkemate kategooriate jaoks.

8.
Kui kaua sõidukeeld kehtib?
Vastus: Sõidukeeld kehtib seni, kuni te olete:
- läbinud spetsiaalse sõiduõppe, mis koosneb vähemalt 8 teooriatunnist vähemalt 45 minutit ja 8 sõidutunnist 45 minutit koos sõiduõpetajaga, või
- läbinud kohustusliku alkoholi- ja liikluskursuse ning
- on sooritanud uue sõidueksami (nii teooria- kui ka sõidueksam).
Sõidukeelu ei ole tähtajaline - sõidukeeld kehtib seni, kuni olete kursuse lõpetanud ja sõidueksami sooritanud.

9.
Kui ma saan sõidukeelu, kas see kehtib kõigi kategooriate kohta, mille jaoks mul on juhiluba?
Vastus: Jah, olete. Kui teil on juhtimisõigus keelatud näiteks sõiduautoga toime pandud õigusrikkumise eest, kehtib keeld ka kõigi teiste kategooriate puhul, mille jaoks teil on juhiluba.
Te ei pea aga uuesti kõigis oma kategooriates sõidutunde võtma ja sõidueksamit sooritama. Selle, millise kategooria jaoks on vaja koolitust + sõidueksamit, otsustab politsei iga juhtumi puhul eraldi.
Kui olete läbinud ja sõidukeeld on tühistatud, võite taas sõita kõigi oma kategooriate autodega.

10.
Millest koosneb uus sõidukijuhi erikoolitus?
Vastus. Uus spetsiaalne sõiduõpetus koosneb tavalisest õppekavast valitud osadest: "Liikluskäitumine", "Sõidu põhireeglid" ja "Manöövrid maanteel".
See toimub koos sõiduõpetajaga. Kursus peab sisaldama vähemalt 8 teooria- ja 8 sõidutundi ning see peab olema jaotatud vähemalt 8 õppepäeva peale.

11.
Kui mul on alkoholijoobes juhtimise rikkumine ja ma pean osalema alkoholi- ja liikluskursusel, siis kuidas ja kus see toimub?
Vastus: Alkoholi ja liikluse kursused koosnevad 4 õppetunnist, millest igaüks kestab vähemalt 4 nädalat. Osavõtt on kohustuslik kõikides tundides ja õpetatakse muu hulgas ka õigusakte,
risk ja alkoholi mõju. Peamiselt õhtuti toimuvate kursuste eest vastutavad maakondade ning Kopenhaageni ja Frederiksbergi omavalitsuste alkoholinõustajad.
Kursusi pakutakse vastavalt nõudlusele. Seega võib olla võimalik, et peate ootama, et saada kohale klassis.

12.
Kui palju maksavad klassid ja kursused?
V: Sõidu- ja teooriaõppe hind sõltub konkreetse sõiduõpetaja hinnast.
Alkoholi- ja liikluskursus maksab umbes 2000 Taani krooni. Kõik tuleb ise kinni maksta.
Pange tähele, et lisaks sõidukeelule tuleb maksta trahvi, mis sõltub teie rikkumisest.

13.
Kas ma saan õppemaksust allahindlust, kui mul on madal sissetulek?
Vastus: Vastus: Ei.
Mis juhtub, kui ma sõidan, kuigi mul on sõidukeeld?
Vastus: Teid karistatakse juhilubadeta sõitmise eest. See maksab 5000 Taani krooni. - esimesel korral.

Väljavõtteid seaduseelnõu nr L 225 - avaldatud 7. juuni 2001. aasta seaduse nr 498 (raskete liiklusrikkumiste eest karistuste suurendamine ja sõidukeelu kehtestamine) kommentaaridest saab lugeda siit.

Sõiduõpetajaks saamiseks peate täitma liiklusseaduse paragrahvi 66 sätteid, mis käsitlevad vanust, praktilist sõidukogemust, koolitust ja eksamit ning karistusi. Enne koolitusprogrammi alustamist peaksite samuti kontrollima, kas te vastate tervisekaitsenõuetele.

Sõiduõpetajaks saamise vanusepiirang on 24 aastat.

Praktiline sõidukogemus

kelle juhiluba ei ole viimase 2 aasta jooksul ära võetud või kelle juhiluba ei ole administratiivselt ära võetud.

olema läbinud justiitsministeeriumi poolt heakskiidetud pedagoogilise kursuse, mis kvalifitseerub sõiduõpetaja programmi jaoks. Selle kursuse kestus peab olema 120 tundi, mis vastab 10 ainepunktile.

Taotlejad, kes soovivad alustada sõiduõpetaja koolitusprogrammi, peavad olema eelnevalt omandanud A-, B-, C- ja C/E-kategooria juhiloa. Seoses C-, D- ja E-kategooria sõiduõpetaja koolitusega peab teil olema ka D-kategooria kaubandusliku reisijateveo juhiluba.

Haridus ja koolitus

Sõiduõpetajaks saamiseks peate läbima sõiduõpetaja koolitusprogrammi. Koolitus peab järgima sõiduõpetaja programmi õppekava. Tegelikku õpetamist peab andma spetsiaalselt selleks volitatud sõiduõpetaja. Spetsiaalselt volitatud sõiduõpetaja on tunnustatud selle kategooria jaoks, mille jaoks te soovite saada sõiduõpetajaks, ja ta on läbinud heakskiidetud kursuse.

Sõiduõpetaja koolitusprogrammi eesmärk on anda sõiduõpetajakandidaadile teoreetilised ja praktilised eeldused, et ta oleks võimeline õpetama juhiõpilasi vastavalt selle kategooria sõiduõpetusele kohaldatavatele eeskirjadele, mille jaoks luba taotletakse.

Koolitusprogrammis peab praktikant saavutama järgmist:

 • põhjalikud teadmised selle sõidukijuhi koolitusprogrammi õppekava kohta, mille jaoks te soovite autojuhiõpetaja litsentsi.
 • vajalikud teadmised pedagoogilistest põhimõtetest ja oskused autokooli õpilaste õpetamisel.
 • teadmised liiklusseadusest, sõidukitehnikast, sõidutehnikast ja riskiteooriast lisaks valitud kategooria õppekava sisule.
 • Koolitust pakuvad eraõiguslikud sõiduõpetajate koolid ja see kestab umbes 8 kuud.

Sõiduõpetaja eksam

Sõiduõpetaja eksami sisu on reguleeritud sõiduõpetaja määrusega. Eksam koosneb kirjalikust eelkatsest ja suulisest praktilisest lõppkatsest. Kaks korda aastas toimuvad eksamid sooritatakse eksamikomisjoni ees, mis asub kas Suurest vööndist ida pool või Suurest vööndist lääne pool. Igas katsekomisjonis on 2 liiget. Üks politsei poolt määratud liige (esimees) ja üks sõidukiinspektor. Lisaks sellele määratakse mitu asetäitjat.

Eeltestiga hinnatakse, kas praktikant on omandanud vajalikud teadmised valitud juhiloakategooria õppekava kohta. Test on kirjalik ja hõlmab õppekava süsteemi ja sisu. Kui eeltest on edukalt sooritatud, võib praktikant sooritada lõpliku eksami.

Lõpueksamil hinnatakse, kas praktikant omab vajalikke teoreetilisi ja praktilisi eeldusi, et õpetada juhiõpilasi. Suuline eksam koosneb teadmiste ja isiklike sõiduoskuste testist ning juhiõpilaste õpetamise testist teoorias ja praktikas.

Tavaliselt on võimalus minna 3 korda ülespoole.

Sõiduõpetaja eksamil osalemiseks tuleb maksta tasu.

Vandalismi eeskirjad

Kui taotleja on süüdi mõistetud kuriteos, mis võib õigustada vahetut ohtu, et ta kuritarvitab sõiduõpetaja ametikohta, ei saa sõiduõpetaja juhiluba anda. Eksamikomisjoni esimees otsustab, kas tingimused on karistusregistri andmetel täidetud.

Sõiduõpetaja litsents

Sõiduõpetaja juhiluba võib saada A-kategooria (mootorratas), B-kategooria (tavaline sõiduauto) ning C-D ja E-kategooria (veoauto, suur sõiduauto ja suur haagis) jaoks.

Juhiluba

Kui sõiduõpetaja eksam on edukalt sooritatud, võib juhiloa kinnitada valitud kategooria sõiduõpetaja kinnitusega. Eelduseks on siiski, et taotleja vastab muidu juhiloa väljaandmise üldtingimustele.

Hinnad, kestus ja kursuse alguskuupäev

Hinnad, kestus ja kursuste alguskuupäevad leiate asjaomastest koolituskeskustest. Dansk Kørelærer-Union on kutseorganisatsioon ja ei vastuta sõiduõpetajate koolituse eest.

Sõiduõpetaja litsents kehtib 5 aastat. Alates 1. jaanuarist 2016 on uuendamiseks vajalik 5-päevane täienduskursus. Taani Sõiduõpetajate Liit pakub täiendkoolituskursusi.

Juhiloa taastamine

Kui teil on juhtimisõigus ära võetud ja te olete kaotanud juhiloa, peate te oma juhiloa uuesti omandama, et taas seaduslikult sõita. Te saate oma juhiloa taastada, kui täidate mitmeid tingimusi, mis võivad sõltuvalt juhtimisõiguse äravõtmise liigist erineda. Vaadake kõiki tingimusi siit ja saate teada, kuidas oma juhiluba taastada.

Kuidas taastada juhiluba?

Kui teil on juhtimisõigus ära võetud, võite uuesti seaduslikult sõita alles siis, kui olete oma juhiloa uuesti omandanud. Juhiloa taastamiseks on vaja täita mitmeid tingimusi, mis võivad erineda sõltuvalt sellest, miks teie juhiluba peatati.

Milliseid tingimusi pean ma täitma, et oma juhiluba taastada?

Sõiduõiguse tingimuslik äravõtmine

Kui teile on määratud tingimisi juhtimisõiguse äravõtmine, saate juhiloa uuesti omandada kolmeaastase katseajaga, kui te sooritate sõidueksami. See eksam koosneb teoreetilisest ja praktilisest eksamist, mille käigus kontrollitakse teie teooria ja praktilised sõiduoskused.

Teooria- ja sõidueksami korduveksami sooritamisel ei ole eelduseks, et peate kogu teooria- ja sõiduõppekursuse uuesti läbi tegema. Kui teile on siiski määratud tähtaeg, mille jooksul peate teooriatesti hiljemalt sooritama, peate sellest tähtajast kinni pidama. Tavaliselt on tähtajaks määratud 6 kuud.

Kui te sooritate kolmeaastase katseaja jooksul liiklusrikkumise, mis võib kaasa tuua juhiloa uue tingimusliku peatamise, peatatakse teie juhiluba tingimusteta vähemalt kuueks kuuks. Juhiluba peatatakse tingimisi ainult siis, kui teil on olnud juhiluba enne selle peatamist rohkem kui 3 aastat. Kui teil ei ole olnud juhiluba üle 3 aasta, siis määratakse teile juhtimisõiguse keeld.

Sõidukeelud

Kui teil on juhtimisõigus keelatud, saate juhiloa tagasi alles siis, kui olete läbinud erikoolituse ja sooritanud sõidueksami. Erikoolituse peab läbi viima tunnustatud sõiduõpetaja ja see peab koosnema vähemalt 8 45-minutilisest teooriaõppest ja 8 45-minutilisest sõidutunnist. Samuti on nõutav, et koolitus kestaks vähemalt 8 õppepäeva.

Sõiduõiguse tingimusteta äravõtmine

Kui teile on määratud tingimusteta juhtimisõiguse äravõtmine, tähendab see, et saate juhiloa uuesti omandada alles siis, kui juhtimisõiguse äravõtmise aeg on möödunud. Te saate juhiloa tagasi, kui sooritate sõidueksami.

Õiguste äravõtmine joobes juhtimise tõttu

Kui teie juhiloa äravõtmise põhjuseks on joobes juhtimine vms, on juhiloa taastamise tingimuseks ka alkoholi/joobes juhtimise/liikluskoolituse läbimine, sealhulgas ANT kursus.

Kuidas taotleda juhiloa taastamist?

Juhiloa taastamise tingimuseks on, et te taotlete juhiloa taastamist.

Kui teie juhiluba on ära võetud, peate üldjuhul ilmuma isiklikult ühte riigi omavalitsusasutusse ja esitama täidetud vormikohase avalduse. taotlusvorm ja heakskiidetud passifoto. Mõnes omavalitsusüksuses võib teie sõiduõpetaja tulla teie juurde ja tegeleda selle osaga. Taotlusvormi esitamisel peate kas teie või teie sõiduõpetaja esitama oma kehtiva juhiloa või passi ning kirja juhiloa peatamise kohta. Kui teil on juhtimisõigus keelatud joobes juhtimise tõttu, peate esitama ka ANT-kursuse tunnistuse.

Juhiloa tingimisi peatamise korral veenduge, et taotlete juhiloa taastamist õigeaegselt, sest peate sooritama sõidueksami 6 kuu jooksul pärast süüdimõistva otsuse langetamist. Kui te seda ei tee, määratakse teile tingimusteta juhiloa peatamine.

Kui teilt on tingimusteta juhtimisõigus ära võetud, võite taotleda juhiloa taastamist kõige varem üks kuu enne juhtimisõiguse äravõtmise tähtaja lõppemist.

Juhiloa tingimuslik peatamine

Tingimuslik juhtimisõiguse äravõtmine tähendab, et saate oma juhiloa säilitada, kui sooritate sõidueksami 6 kuu jooksul pärast juhtimisõiguse äravõtmist. Kuid milliseid muid nõudeid peate juhiloa säilitamiseks täitma? Ja millised olukorrad võivad viia juhiloa tingimisi peatamiseni? Vastused leiate siit.

Mida tähendab juhiloa tingimisi peatamine?

Juhiloa tingimisi peatamine tähendab, et juhiluba jääb teile alles, kui te sooritate uuesti sõidueksami. Te peate sooritama nii teooriaeksami, mille käigus kontrollitakse teie teoreetilisi teadmisi sõidu kohta, kui ka sõidueksami, mille käigus kontrollitakse teie praktilisi sõiduoskusi.

Enne eksami sooritamist ei ole vaja võtta teooria- või sõiduõpet. Siiski võiksite võtta paar teooriaõpet, sest isegi kogenud juhtidel võib olla raske teooriaeksamit sooritada.

Kui teie juhiluba on tingimisi peatatud, peate te sooritama ja sooritama sõidueksami, sealhulgas teooriaeksami, 6 kuu jooksul pärast seda, kui teie juhiluba on kohtuotsusega peatatud. Kui te ei pea kinni kuuekuulisest tähtajast, peatatakse teie juhiluba üldjuhul tingimusteta.

Lisatingimused

Kui olete pärast tingimisi peatamist sooritanud nii sõidueksami kui ka teooriaeksami, olete saanud juhiloa tagasi 3-aastaseks katseajaks. Pärast seda on tingimuseks, et te ei pane toime ühtegi uut liiklusrikkumist, mis võib põhjustada juhiloa tingimisi peatamist või veel hullemat, sest selle tagajärjel peatatakse teie juhiluba tingimusteta vähemalt 6 kuuks.

Kui teie juhiluba on joobes juhtimise tõttu tingimisi peatatud, on juhiloa taastamise tingimuseks ka see, et te täidate ANT kursus (alkoholi/narkootikumide/liikluse kursus).

Nõuded taotluse esitamisele

Selleks, et taastada oma juhiluba pärast tingimisi peatamist, peate üldjuhul ilmuma isiklikult ühte riigi omavalitsusasutusse ja tooma kaasa täidetud taotlusvorm. Kuid mõnes omavalitsuses võib teie sõiduõpetaja tulla teie juurde ja tegeleda selle osaga. Selleks peate teie - või teie nimel tegutsev õpetaja - esitama kehtiva passi või juhiloa ning kirja, mille saite juhiloa peatamise kohta. Samuti peate kaasa võtma ANT-kursuse tunnistuse, kui teil on juhtimisõiguse ära võetud joobes juhtimise tõttu.

Millal saab juhiloa peatada?

Juhiloa tingimisi peatamine on võimalik ainult siis, kui teil on olnud juhiluba enne peatamist rohkem kui 3 aastat. Selle põhjuseks on see, et esimesed 3 aastat juhiloa omamist on katseaeg ja selle katseaja jooksul juhtimisõiguse äravõtmine toob tõenäoliselt kaasa juhtimisõiguse äravõtmise.

Juhiloa tingimisi peatamisega seotud olukorrad

Te võite saada juhiloa tingimisi peatamise, kui te:

 • saada 3 punkti oma juhiloa 3 aasta jooksul.
 • Sõitmine üle 60 % üle lubatud sõidukiiruse.
 • Sõitmine üle 40 % üle kiirusepiirangu teetööde ajal.
 • Sõitmine vere alkoholisisaldusega vahemikus 0,5-1,2.
 • Sõitmine üle 160 km/h.
 • Võimaluse korral abi osutamata jätmine pärast liiklusõnnetusse sattumist.
 • Vastasel juhul ei arvestata olulisi liiklusohutusega seotud kaalutlusi.

EI LEIDNUD VASTUST OMA KÜSIMUSELE?

Seejärel täitke vorm ja saatke meile oma küsimus.
Me uurime asja ja saadame teile vastuse.

[contact-form-7 id="776" title="Kontaktvorm"]
Mine ülespoole