Print Friendly, PDF & Email

Hvad vises på den første side efter login?

Menuen

I menuen finder man:
1. Information = Alt om opdateringer og tilmelding af nyhedsbrevet.
2. Undervisning = Den side du ser ved log ind.
3. Kørelærere = Her opretter du din kollega
4. Elever = Elev detaljer, Licens og bog salg, statistik m.m.
5. Generhververe = Her opretter du generhververe og tildeler dem generhvervs kursuset.
7.Teoriprøver = Her kan du se hvilke prøver eleven får adgang til
8. Min konto = Her finder du dine køb/faktura og information om hvad og til hvem du har solgt hvad og hvornår
7. Ekstra = Materiale/pjecer som er faget tilhørende
9. Shop = Her køber du adgang til Drive4you, elevlicenser og bøger
10. Kom godt i gang = Denne hjælp og vejledning, nyttig information om oplæsning funktion af bøger, den nyeste UV-plan og meget mere.

Forsiden

11. Forsiden indeholder de kategorier, som findes i Drive4you. Personbil, Mc, Traktor og Trailer og storvogns kategorierne, hvis disse er tilkøbt.
Alle kategorier er udviklet af Dansk Kørelærer- Union. Alle billeder og tekst godkendes kun af DKU.
Drive4you står for udvikling og implementering af materialet og den videre udvikling af undervisnings platformen.

12. Evaluerende prøver, som bruges senere i elevens forløb. En prangdang til en rigtig teoriprøve hos Politiet
13. Kontrolprøver, som anvendes efter en undervisning, ud fra samme emne.
14. Egne prøver = Her kan du selv sammensætte prøver. Du vælger frit fra evaluerende- og kontrolprøver.
15 Teorifilm. Her finder du en større samling film, som kan vises i teorilokalet. De samme film har eleven adgang til, hvis eleven har fået tildelt en licens til prøver.
16. Bog = Her har du adgang til den samme teoribog, som eleven har tilgang til via sin licens. Bogen er tro kopi af den trykte bog fra DKU, dog opdateres denne hurtigere og har oplæsningsfunktion samt er på både dansk og engelsk.
17. ? = Ved klik på den runde orange knap, får du hjælp til den aktuelle side, via tekst, billeder og video.

Frontpage