FÆRDSELSTAVLER OG VEJAFMÆRKNINGER
Hvad betyder tavlen?

Undertavler / Supplementary signs

Advarselstavler / Warning signs

Vigepligtstavler / Give way signs

Forbudstavler / Prohibitory signs

Påbudstavler / Compulsory direction signs

Oplysningstavler / Informative signs

Områdetavler/ Road classification area sign

Vejvisningstavler / Directional signs