Print Friendly, PDF & Email

Hvordan bruges Interaktive Evaluerende prøver og Kontrolprøver?

1. Vælg evaluerende- eller kontrolprøver. Afvikling og de viste funktioner er identiske, blot prøverne er forskellige.

Kontrolprøver benyttes efter en teoriundervisning. Kontrolprøverne er inddelt i emner, svarende til undervisningen.

Evaluerende prøver benyttes kort før eleven skal til Politiets teoriprøve. Her er det brede prøver, ikke emne inddelt.

 1. Start en interaktiv prøve, med billede og tekst på elevskærmen.
 2. Start en interaktiv prøve, KUN med billede på elevskærmen.

Bed nu eleverne som har licens om, at logge ind på med deres mobiltelefon eller tablet, på deres egne profiler.

 1. Klik på “Vis på elevskærm”. Nu vises de to talkombinationer på elevskærmen, så eleverne kan indtaste disse, som vist her under.
 2. Afvent at eleverne har udført nedenstående og når alle er klar, klikker underviseren på “Start prøve”
 1. Eleven er logget ind.
 2. I menuen vælges “Interaktiv”.
 3. Prøvenummer og kode indtastes og der klikkes på “Tilslut”

Nu fremkommer der en knap, med teksten “Start”. Eleven kan klikke med det samme og afventer nu, at underviseren starter prøven.

 1. Under afvikling af den interaktive prøve-
 2. Besvarer eleven på sin enhed med Ja og Nej og efter sidste besvarelse og inden næste billede vises, sender sit svar ved at klikke på “Besvar”
  Når man ikke at afsende sit svar, regnes spørgsmålet som ikke besvaret og medfører så et fejlspørgsmål for eleven.
 3. Når prøven er slut, vises denne besked og elevene afventer gennemgang.
 1. Ved gennemgang af prøven, har underviseren fuldt overblik over, hvem der har svaret hvad. Alle elevernes navne og besvarelser vises på underviserens skærm. Grøn = alle rigtigt besvaret. Rød = en eller flere forkerte svar.
  Der vises samtidig et tal for hvor mange der har svaret rigtigt og et for hvor mange der har svaret forkert.
 2. Eleven ser først hvad man besvarede til det enkelte billede.
 3. Ved klik af underviser på “Vis resultat”, vises korrekt besvarelse og hvad resultat eleven så har opnået.
 1. Afslutningsvis efter sidste billedes gennemgang-
 2. Vises det endelige resultat på elevens enhed.