Print Friendly, PDF & Email

Sådan opretter man sin egen undervisning, trin for trin?

Den undervisning som oprettes af “Køreskolen”, altså “Administratoren for køreskolen, vil være tilgængelig på alle køreskolens kørelæreres profil. Det vil sige, at man på den måde kan have en fælles undervisning, tilpasset køreskolen.

Kørelæreren kan der ud over oprette en egen undervisning, om det måtte være nødvendigt.

BEMÆRK! Uploader man eget materiale, delles dette mellem alle profiler i køreskolen. Sletter man derfor et billede, har det konsekvens på alle profiler.

 1. Klik på “Undervisning” i menuen, eller direkte ud for kategorien som skal oprettes.
 2. Klik på fanen “Egne undervisningslektioner”.
 3. Klik på den blå knap “Opret”.
 1. Nu er der fremkommet et lektions punkt.
 2. Klik på den blå knap “Rediger punkt”.

Man kan om ønsket, oprette alle de lektions punkter man skal bruge, på en gang. Klik da på den blå knap “Opret”, det antal gange som er nødvendigt.

 1. Først slet “Eksempel linjen”. Den er der blot for at vise et indhold. Klik på den røde knap “Slet”.
 2. I “Lektions feltet” skrives et lektions navn. Eksempel: Teoriaften 1 og klik på den blå knap “Gem”.
 3. Feltet “Rækkefølge” redigeres ikke i første lektion, men i de følgende lektioner skiftes tallet til 200, 300 osv. og klik på den blå knap “Gem”
  Her efter skal man ikke tænke på at gemme, systemet gør det automatisk.
 1. Klik på fanen “Standardmateriale.
 2. Klik i feltet “Vælg undervisningslektion” og vælg den undervisningslektion som skal komme først, eller hvis der kun skal være en lektion, så den lektion som skal være her.
 1. Klik på den grå knap “Alle”, for at vælge alle punkter i denne lektion, eller klik manuelt på de punkter du ønsker at bruge.
 2. Har du valgt “Alle”, kan du manuelt fravælge punkter, blot ved at klikke på dem.
 3. Når alt er valgt, klikkes der på den blå knap “Tilføj valgte punkter”, som nu kopierer punkterne over på fanen (4.) “Punkter i undervisningslektionen”.

Ønsker man flere lektioner under samme lektionspunkt, gentages blot de forudgående to trin her ovenfor.

Nu er lektionpunktet i princip færdigt og de ovenfor beskrevne punkter gentages. I dette eksempel går vi videre og tilpasser lidt mere.

 1. Klik på fanen “Nyt ekstramateriale”
 2. Her finder du bagrunde. Disse kan bruges til at skrive oven på. Eksempel vises sidst i dette dokument.
 3. Der er billed arkiver til kategorierne, med billeder som er brugt og som IKKE er brugt i undervisningen.

Vælg det du ønsker og overfør det til din undervisningslektion, som tidligere beskrevet foroven.

 1. Klik på fanen “Ekstra arkivmateriale”.
 2. Her finder du fil og billeder. Se de små ikoner på billederne, de viser om det er en film eller et billede.
 3. Vælg det du ønsker og tilføj det til din undervisning.
 1. Klik på fanen “Eget materiale”.
 2. Klik på den blå knap “Tilføj eget materiale” og du bliver spurgt om, hvor billedet findes. Find det på din computer, telefon, tablet eller USB stik. Den enhed materialet ligger på, skal blot være logget ind på din profil for, at du kan overføre.
 3. Vælg det du ønsker og klik på den blå knap “Tilføj valgte punkt”. Som eksempel vælges her et eget reklame billede for køreskolen.
 4. Ønsker man at slette et punkt, markeres dette og der klikkes på den røde knap “Slet valgte punkter permanent”.

BEMÆRK! Der er som udgangspunkt 200 mb plads til rådighed. Vælg derfor med omhu billeder og film, eller komprimer dem før upload.

Ønsker man mere viden om dette punkt, kan Drive4you kontaktes for rådgivning.

Nu er alle punkter tilføjet lektionen og der skal rykkes rundt på nogle billeder eller film.

 1. Klik på fanen “Punkter i undervisningslektionen”.
 2. Anvend de to blå pile knapper (2.) og (3.) til at flytte et punkt op eller ned, en position.
 3. De blå knapper (4.) og (5.) beskrives sidst i dokumentet.
 4. Den røde knap (6.) sletter punktet.
 5. Bemærk, at der i (7.) er tal ud for den sidste blå knap. Bemærk her at det øverste tal er 110.

Det sidste vi gjorde da vi valgte punkter var, at tilføje et reklamebillede af køreskolen. Det ligger nederst og vil blive vist sidst i undervisningen. Dette var jo ikke vores intention og vi ønsker at flytte dette punkt helt op til toppen. Vi kunne bruge “pil op”, men det vil tage lang tid, derfor skriver vi i talfeltet et tal der er mindre en det som det nuværende øverste billede har (110). Vi skriver 100 og klikker på den blå knap, med cirkelpilene.

Efter få sekunder vil billedet/punktet nu være flyttet op i toppen.

Ønsker man et punkt ind i mellem to andre, skriver man blot et tal der ligger imellem de to viste og klikker på cirkelpilene.

Klik nu på (2.) og du er tilbage og kan undervise, eller oprette et nyt punkt.

De to større redigerings punkter, de to blå knapper (1.) og (2.)

 1. Rediger eller opret tekst. (Knap 1)

Her kan du tilrette en eksisterende tekst, eller oprette din egen til dit eget materiale eller andet.

 1. Vælg font for alle felter.
 2. Skriv i det sorte felt, hvis der skal være tekst over billedet på “Elevskærmen”. Vælg font størrelse, placering, tekstfarve og baggrundsfarve. Skal feltet være sort, blåt, rødt osv.
 3. Dette er tekstfeltet, som også viser teksten på din underviserskærm. Her kan igen indstilles som ovenfor, dog med to tilføjelser. Skal teksten være i toppen af feltet, midt i feltet eller i bunden af feltet. Desværre kan dette ikke vises i denne editor, men vises i feltet på din underviserskærm, eller oven på det billede som eleven ser på “Elevskærmen”, hvis der sættes en markering i felt (5.) “Vis tekst på elevskærm. Her kunne man forestille sig, at man havde valgt en baggrund eller baggrundsbillede som man ønsker at skrive oven på.
 4. Feltet her er til tekst, i op til flere linjer, under billedet på “Elevskærmen”.

2. Udskift et billede (Knap 2)

“Vælg fil” åbner for tilgangen for et billedbibliotek, på den enhed du bruger. Vælg det billede du vil udskifte med og bekræft. Når billedet er uploadet klikkes der på “Opdater billedet” og billedet er udskiftet.

Eksempler: Udskift billedet af en rundkørsel, til et billede af en rundkørsel eleverne kender. Udskift billedet af instrumentpanelet, til det fra din egen skolevogn.

Din lektion er nu klar og du kan undervise eller oprette en ny lektion.