Print Friendly, PDF & Email

Afholdte interaktive Evaluerende prøver og Kontrolprøver?

  1. Når interaktive prøver afholdes, samles der data så prøven på et senere tidspunkt kan gennemgås igen.
  2. Der indsamles også data som kan hjælpe underviseren over tid med, at evt. forbedre sin undervisning.

Begge senarier beskrives her under.

Blå knap:

  1. Information om hvornår prøven blev afholdt, kategori, antal spørgsmål osv.
  2. Ved klik på “Elever”, vises dem som deltog i prøven og den enkelte elevs besvarelse.
  3. Ved klik på “Spørgsmål”, vises en samlet oversigt over alle spørgsmål med billede og giver et overblik over, hvilke spørgsmål der generelt blev svaret forkert på i den aktuelle prøve. Se mere info her om nedenfor.

Hvid knap:

Når man bruger den hvide knap under “Afholdte”, vises en serie billeder som er markeret med farver og procent angivelser.

  1. En grøn farve under et billede betyder, at minimum 90% af eleverne har svaret rigtigt.
  2. En gul farve under et billede betyder, at fra og med 70% til 90 % af eleverne har svaret rigtigt.
  3. En rød farve under et billede betyder, at under 70% af eleverne har svaret rigtigt.

Procentangivelsen viser helt præcist hvor mange der har svaret som beskrevet her over.

Disse data indsamles kontinuerligt, hold efter hold. På sigt vil der være flet grønne, få gule og røde. Er et billede efter flere hold stadig rødt, kan det indikere at man som underviser, måske skal uddybe det emne som spørgsmålet drejer sig om, i forbindelse med undervisningen. Altså en hjælp til selvhjælp.